Photos


Anna Maria Hadjistephanou - Encircling urban landscapes
Drapetsona, Aspropyrgos, Schisto, Liossia


Alexia Giakoubini - The Fertilizer Plant of Drapetsona
Christos Michalopoulos -The Roma of Chalandri